Kort #33839

 2 .
Karl XIV J ohan

Sex H.B.Taube, Karl Johan porträtt. I: Karl Johansför- 41

bundets handlingar 1931/54. tr. 1955. 8-54'55-

mimm. 87 :4 IW Sv .P.A.

A. Sjögrens silhuettsamling.

Mårb. stift. alh., storaz89

.

Information

Kortnr:
33839
Låda:
45 JU-KH
Text:

2 .
Karl XIV J ohan

Sex H.B.Taube, Karl Johan porträtt. I: Karl Johansför- 41

bundets handlingar 1931/54. tr. 1955. 8-54'55-

mimm. 87 :4 IW Sv .P.A.

A. Sjögrens silhuettsamling.

Mårb. stift. alh., storaz89

.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort