Kort #33742

 7 W
K & 1 li n g, Anna Louise
1920— . Bib1.ass. på KB. Dtr t. prof. Bo M.S.K.
(1892-1975) o. Ingred E.Lilljekvist(1894- ). G.1.
1945 m. Wilhelm C:son Herlin( -1945); 2.1947 m.
1är.T.Fr.Gustav Silfverstolpe(1920— ).
Alb.65o

Information

Kortnr:
33742
Låda:
45 JU-KH
Text:

7 W
K & 1 li n g, Anna Louise
1920— . Bib1.ass. på KB. Dtr t. prof. Bo M.S.K.
(1892-1975) o. Ingred E.Lilljekvist(1894- ). G.1.
1945 m. Wilhelm C:son Herlin( -1945); 2.1947 m.
1är.T.Fr.Gustav Silfverstolpe(1920— ).
Alb.65o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort