Kort #33831

 F & ,
;. Miii ___-___________,__-.___—__me.._ _...____W._-______.... ________9__, _____,_4___- ___—___"..—
/55,/.æ/f, fm AB. +.” Vy PH
P _ 'i':
Wala'åuo—Z-Äffcc.txl_ SV'P'A'
Dahlberg 12:3. Handrit. portr. av Ehrenstrahl. Utgör
,- detalj av en allegori. _
Fotoreprod.av mezzotint i Nationalm. i: Boo v.Malm-
borg,Martin Mijtens d.ä. 1 61 F [ääïV 3
P 129-151 ink.på __. 5 __ _ _ ,
Stafsüf, 7959 1312 " gqfdihfå & MV tågägn

Information

Kortnr:
33831
Låda:
45 JU-KH
Text:

F & ,
;. Miii ___-___________,__-.___—__me.._ _...____W._-______.... ________9__, _____,_4___- ___—___"..—
/55,/.æ/f, fm AB. +.” Vy PH
P _ 'i':
Wala'åuo—Z-Äffcc.txl_ SV'P'A'
Dahlberg 12:3. Handrit. portr. av Ehrenstrahl. Utgör
,- detalj av en allegori. _
Fotoreprod.av mezzotint i Nationalm. i: Boo v.Malm-
borg,Martin Mijtens d.ä. 1 61 F [ääïV 3
P 129-151 ink.på __. 5 __ _ _ ,
Stafsüf, 7959 1312 " gqfdihfå & MV tågägn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort