Kort #33684

 Kaldån , Beth
H.lär:esem.

!
alb.HOl:Hl; !

Information

Kortnr:
33684
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kaldån , Beth
H.lär:esem.

!
alb.HOl:Hl; !

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort