Kort #33482

 V i
Jäderin, Anna
Författarinna och journalist. Gift med Hjalmar
Branting.
(1855 — 1950)
Sn LS Gn F A Fc PH
HP GV A.12
Fc.sam1.100

Information

Kortnr:
33482
Låda:
45 JU-KH
Text:

V i
Jäderin, Anna
Författarinna och journalist. Gift med Hjalmar
Branting.
(1855 — 1950)
Sn LS Gn F A Fc PH
HP GV A.12
Fc.sam1.100

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort