Kort #33493

 J ä & erlund, üerda
Se: Svensson, Gerda

Information

Kortnr:
33493
Låda:
45 JU-KH
Text:

J ä & erlund, üerda
Se: Svensson, Gerda

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort