Kort #33685

 r , W
K & 1 deren, Gudrun
1944— . Förste bibl.ass. på KB. g.Oettinger.
Alb.650

Information

Kortnr:
33685
Låda:
45 JU-KH
Text:

r , W
K & 1 deren, Gudrun
1944— . Förste bibl.ass. på KB. g.Oettinger.
Alb.650

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort