Kort #34184

 Kemne ?, Fanni Charloffax Wilhelmina
Se: Sebell, Fanny Charl.W1Lh.

Information

Kortnr:
34184
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kemne ?, Fanni Charloffax Wilhelmina
Se: Sebell, Fanny Charl.W1Lh.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort