Kort #34272

 Kesting,K. *
Byggmästare, Östersund.
Fa

Information

Kortnr:
34272
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kesting,K. *
Byggmästare, Östersund.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort