Kort #33503

 "(&&/ä *, *, r"
f , fa/ZZ/ , & )r/ff

? ff, ?” / / /7

L o

Information

Kortnr:
33503
Låda:
45 JU-KH
Text:

"(&&/ä *, *, r"
f , fa/ZZ/ , & )r/ff

? ff, ?” / / /7

L o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort