Kort #34239

 5.14L9M,'- && n&äw. ;f'gxigm Zmaaigaigm
--äïLa£-w-M %&me %%?Äu-J mia-..- 1a_3L-_- ---- -
-M;M__Ww_ ___-__..-
v-i/L7L-Z7 -- . .. LS-J-_- -_- _- --- . __ .-_-._----- - --__.-
___Lååå-QQQÖMZ_-_----_--__.__-___

Information

Kortnr:
34239
Låda:
45 JU-KH
Text:

5.14L9M,'- && n&äw. ;f'gxigm Zmaaigaigm
--äïLa£-w-M %&me %%?Äu-J mia-..- 1a_3L-_- ---- -
-M;M__Ww_ ___-__..-
v-i/L7L-Z7 -- . .. LS-J-_- -_- _- --- . __ .-_-._----- - --__.-
___Lååå-QQQÖMZ_-_----_--__.__-___

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort