Kort #33388

 Julin. Johan Hjalmar Theodor . 4 "
Notarie vid generalpoststyrelsen. 1880-
AB. Riksdagsman

End.neg. ur: Sveriges Riksdag 1924, s. 18

Information

Kortnr:
33388
Låda:
45 JU-KH
Text:

Julin. Johan Hjalmar Theodor . 4 "
Notarie vid generalpoststyrelsen. 1880-
AB. Riksdagsman

End.neg. ur: Sveriges Riksdag 1924, s. 18

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort