Kort #33426

 Jung Stad , Ruth
se: Pira
! ”_________________

Information

Kortnr:
33426
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jung Stad , Ruth
se: Pira
! ”_________________

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort