Kort #33399

 Jung, Ingvar K.E.

1910 — 1990. Professor.S.t. dir Torsten J 0
Gärda, f Lyttkens. Gm 36 Karin Blomqvist, f
12, d 40, dtr t sjökapt Richard B., 2) 41 _
Heidi Seeger, f 16, dtr t fabr Jean S o Ange—
lina, f. Agustoni.

LS (SVD 90.01.15.)

Information

Kortnr:
33399
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jung, Ingvar K.E.

1910 — 1990. Professor.S.t. dir Torsten J 0
Gärda, f Lyttkens. Gm 36 Karin Blomqvist, f
12, d 40, dtr t sjökapt Richard B., 2) 41 _
Heidi Seeger, f 16, dtr t fabr Jean S o Ange—
lina, f. Agustoni.

LS (SVD 90.01.15.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort