Kort #34222

 Kempandahl, Carl- Erik.
Operasångaro
AB. (bv.1

Information

Kortnr:
34222
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kempandahl, Carl- Erik.
Operasångaro
AB. (bv.1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort