Kort #33715

 , ?
%ååmåw 178—0, WO], __
.

Information

Kortnr:
33715
Låda:
45 JU-KH
Text:

, ?
%ååmåw 178—0, WO], __
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort