Kort #34144

 !;
VéaJ/Öw/ wow? MWWOFA/a/ ?
&../%% 7/4MO ww, vöwvf/ MALÅ: OQWe/ä ”%#
Nerva, MM im,
fw, d'u/f Ä"
Q/b ";O—f: az 4717:
_

Information

Kortnr:
34144
Låda:
45 JU-KH
Text:

!;
VéaJ/Öw/ wow? MWWOFA/a/ ?
&../%% 7/4MO ww, vöwvf/ MALÅ: OQWe/ä ”%#
Nerva, MM im,
fw, d'u/f Ä"
Q/b ";O—f: az 4717:
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort