Kort #33462

 KZM [ _ __..__,____., W __W..__W__________,__ ..WMWWW
. / fi7'ä', Jäïlmr/f/ä/r/Lzææua /7fä %
fl. && . fïz Cf.
Å 5".

Information

Kortnr:
33462
Låda:
45 JU-KH
Text:

KZM [ _ __..__,____., W __W..__W__________,__ ..WMWWW
. / fi7'ä', Jäïlmr/f/ä/r/Lzææua /7fä %
fl. && . fïz Cf.
Å 5".

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort