Kort #33791

 ' CW'JWMW/M // ()?57, 4'7. (ffä/Z
W. 6/1: Å

Information

Kortnr:
33791
Låda:
45 JU-KH
Text:

' CW'JWMW/M // ()?57, 4'7. (ffä/Z
W. 6/1: Å

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort