Kort #33880

 'Karlén, Sven l

1888—1956. Svensk pressattaché i Helsingfors.

AB. '
. «

Information

Kortnr:
33880
Låda:
45 JU-KH
Text:

'Karlén, Sven l

1888—1956. Svensk pressattaché i Helsingfors.

AB. '
. «

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort