Kort #33590

 r 1
J 6 nsson, Karin
; 1847—1936. G.m.mejeristen Niels Michelsen(1854—1936).
Ålb'771: 29476936939940942,43
J

Information

Kortnr:
33590
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 1
J 6 nsson, Karin
; 1847—1936. G.m.mejeristen Niels Michelsen(1854—1936).
Ålb'771: 29476936939940942,43
J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort