Kort #34201

 T / -
”ZwW/åa, MM MMK MM
'äfgïädäuw' riff? 043471;
(QN), 705-773" -
.

Information

Kortnr:
34201
Låda:
45 JU-KH
Text:

T / -
”ZwW/åa, MM MMK MM
'äfgïädäuw' riff? 043471;
(QN), 705-773" -
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort