Kort #33764

 ( Kalnins,Bruno
1900 —1990. Ordf. i de lettiska socialdemo—
kraternas utrikesutskott.
LS (DN 90.03.27)

Information

Kortnr:
33764
Låda:
45 JU-KH
Text:

( Kalnins,Bruno
1900 —1990. Ordf. i de lettiska socialdemo—
kraternas utrikesutskott.
LS (DN 90.03.27)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort