Kort #34279

 Kexel, Olaf i)
1748-1796. Skilda
Sn. Berg. P. AB. PH

Information

Kortnr:
34279
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kexel, Olaf i)
1748-1796. Skilda
Sn. Berg. P. AB. PH

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort