Kort #33731

 ?(Wåzmyl Malm Vllmgm-Ufcy (Mvh)
Sa: JZWOZCI J) JL, /
.

Information

Kortnr:
33731
Låda:
45 JU-KH
Text:

?(Wåzmyl Malm Vllmgm-Ufcy (Mvh)
Sa: JZWOZCI J) JL, /
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort