Kort #34120

 r 1
- Kats, Madeleine E.
1932 — 1990, Journalist, författare. Född i
Sthlm av dir Numa K 0 Sonja, f Wassmuth. Gm
63 journ Staffan Johnson, f 35, s tlär Nathan
J o Hanna, f Taylor.
LS (Sv D 90.08,29=)

Information

Kortnr:
34120
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 1
- Kats, Madeleine E.
1932 — 1990, Journalist, författare. Född i
Sthlm av dir Numa K 0 Sonja, f Wassmuth. Gm
63 journ Staffan Johnson, f 35, s tlär Nathan
J o Hanna, f Taylor.
LS (Sv D 90.08,29=)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort