Kort #34034

 ( Karlsson,Weine

' 1949 — . Ekon.dr. föreståndare för Latin— '
amerika—institutet i Stockholm.Lantbrukarson
från Fagerhult.Gm Gunilla, red. på Sv=biogra—
fiskt lexikon.

LS (SV.D. 89.05.31.)

1

Information

Kortnr:
34034
Låda:
45 JU-KH
Text:

( Karlsson,Weine

' 1949 — . Ekon.dr. föreståndare för Latin— '
amerika—institutet i Stockholm.Lantbrukarson
från Fagerhult.Gm Gunilla, red. på Sv=biogra—
fiskt lexikon.

LS (SV.D. 89.05.31.)

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort