Kort #33523

 KJ _ » *
9 _

Information

Kortnr:
33523
Låda:
45 JU-KH
Text:

KJ _ » *
9 _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort