Kort #34220

 ___(ZW/Jf/Jmå/a/ _ .; _. _ ïm,
säujä/ääääa l/Jöþü/ J'f/ää'ö
/'37 - 6 /
- .

Information

Kortnr:
34220
Låda:
45 JU-KH
Text:

___(ZW/Jf/Jmå/a/ _ .; _. _ ïm,
säujä/ääääa l/Jöþü/ J'f/ää'ö
/'37 - 6 /
- .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort