Kort #33905

 r:;éax'lsson
1
? Rådman i Västerås
Fa (Fa 1 m. hustru o. 12 barn)

Information

Kortnr:
33905
Låda:
45 JU-KH
Text:

r:;éax'lsson
1
? Rådman i Västerås
Fa (Fa 1 m. hustru o. 12 barn)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort