Kort #34243

 t.
. ;
ï . J

Information

Kortnr:
34243
Låda:
45 JU-KH
Text:

t.
. ;
ï . J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort