Kort #34230

 rKempff,Dagmaa: j
Ff,! , laws".
1881- . Dtr. t. lantbruksingenjör Alfred. G. R.
Kbmpff (1823-1913) o. Ann—Charlotte Peterson (1825—
1895). G. 1919 m. m. fabrikören Knut Petrelius
(1878- ).
Fa

Information

Kortnr:
34230
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKempff,Dagmaa: j
Ff,! , laws".
1881- . Dtr. t. lantbruksingenjör Alfred. G. R.
Kbmpff (1823-1913) o. Ann—Charlotte Peterson (1825—
1895). G. 1919 m. m. fabrikören Knut Petrelius
(1878- ).
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort