Kort #33759

 K & 1 1 stenius, Hildegard Maria Elisabet
Se: Örtenholm, Hildegard Maria Elisabet
& o

Information

Kortnr:
33759
Låda:
45 JU-KH
Text:

K & 1 1 stenius, Hildegard Maria Elisabet
Se: Örtenholm, Hildegard Maria Elisabet
& o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort