Kort #34170

 r

1- ! «g vt Å

'x " [ .,, ':- ,_ ;.), € ,...)-

,; '- - a r- -,. .. . ui » » -

h.,! i

.. x - '.- ..., f: *.

,_A . '" : ; '

., , .. . ». f * -.

. . ,,

Information

Kortnr:
34170
Låda:
45 JU-KH
Text:

r

1- ! «g vt Å

'x " [ .,, ':- ,_ ;.), € ,...)-

,; '- - a r- -,. .. . ui » » -

h.,! i

.. x - '.- ..., f: *.

,_A . '" : ; '

., , .. . ». f * -.

. . ,,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort