Kort #33531

 r *
, Järrel, Stig

Se:

glsson, Stig

Information

Kortnr:
33531
Låda:
45 JU-KH
Text:

r *
, Järrel, Stig

Se:

glsson, Stig

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort