Kort #33387

 V W
Julin, Sigrid
* foto 1867, sthlm.

Information

Kortnr:
33387
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
Julin, Sigrid
* foto 1867, sthlm.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort