Kort #33964

 , .
,,9 ^
%$ _
&

Information

Kortnr:
33964
Låda:
45 JU-KH
Text:

, .
,,9 ^
%$ _
&

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort