Kort #34302

 967222 (17% U vf MM '
Aff.

Information

Kortnr:
34302
Låda:
45 JU-KH
Text:

967222 (17% U vf MM '
Aff.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort