Kort #34259

 Kerf 8 tedt,Sara Fredrika Charlotte(a)
Se: Nordien,S.F.Charlotte

Information

Kortnr:
34259
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kerf 8 tedt,Sara Fredrika Charlotte(a)
Se: Nordien,S.F.Charlotte

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort