Kort #33968

 Karl sson, Joh. Adolf
1881— Folkskollärazre .
Fa.

Information

Kortnr:
33968
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karl sson, Joh. Adolf
1881— Folkskollärazre .
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort