Kort #34167

 x/Z-þj/Lu & ? QOc/P/J .f/bx/ 3 , ,.
x/é/léé'l— ”'_' % dcm”, /ff02'

? /£? '
& Ä/cfzJ/a /

Information

Kortnr:
34167
Låda:
45 JU-KH
Text:

x/Z-þj/Lu & ? QOc/P/J .f/bx/ 3 , ,.
x/é/léé'l— ”'_' % dcm”, /ff02'

? /£? '
& Ä/cfzJ/a /

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort