Kort #33603

 "__1
J 6 nsson, Nora
Se: Borgström, Nora

Information

Kortnr:
33603
Låda:
45 JU-KH
Text:

"__1
J 6 nsson, Nora
Se: Borgström, Nora

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort