Kort #34013

 Karlsson, Oscar Ferdinand
1875- . Överinspektör i Sthlm.
Fa.

Information

Kortnr:
34013
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson, Oscar Ferdinand
1875- . Överinspektör i Sthlm.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort