Kort #34211

 MM
%: STMW, yxa
_ ' |

Information

Kortnr:
34211
Låda:
45 JU-KH
Text:

MM
%: STMW, yxa
_ ' |

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort