Kort #34065

 ' Karpex, Gösta '
f. 1908
M.D.Professor i oftalmiatrik vid Karolinska
institutet. Utn. 1949.
Fc
.

Information

Kortnr:
34065
Låda:
45 JU-KH
Text:

' Karpex, Gösta '
f. 1908
M.D.Professor i oftalmiatrik vid Karolinska
institutet. Utn. 1949.
Fc
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort