Kort #33835

 5.
K ;;, : l XII
Album 90:27
A.Sjögrens silhuettsamling (5 st)
Fa SV.P.A.
Karl XII hos August den starke Hanirit.A226
Karl XII:s död Handrit.A 227
Karl XIsz banesår &? boken m.samma namn.?1.17,18
. Hist.SV.

Information

Kortnr:
33835
Låda:
45 JU-KH
Text:

5.
K ;;, : l XII
Album 90:27
A.Sjögrens silhuettsamling (5 st)
Fa SV.P.A.
Karl XII hos August den starke Hanirit.A226
Karl XII:s död Handrit.A 227
Karl XIsz banesår &? boken m.samma namn.?1.17,18
. Hist.SV.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort