Kort #33861

 (Karlberg,Erik 1
! 1907- . Kamrer, aukt.fastighetsmäk1., Sthlm.
Alb.655/7 s.15

Information

Kortnr:
33861
Låda:
45 JU-KH
Text:

(Karlberg,Erik 1
! 1907- . Kamrer, aukt.fastighetsmäk1., Sthlm.
Alb.655/7 s.15

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort