Kort #34326

 Keyser, Claés Gustaf
F. 1825.

Kommendörkapten.

FC.

Information

Kortnr:
34326
Låda:
45 JU-KH
Text:

Keyser, Claés Gustaf
F. 1825.

Kommendörkapten.

FC.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort