Kort #33983

 , %,, m xszmgg ,

' WWW f;; ; fp?! ' A—ma/n/ /å%% ,

ff?” i”” ””%/””på”? &
£& ffb '

L -   & &   J

Information

Kortnr:
33983
Låda:
45 JU-KH
Text:

, %,, m xszmgg ,

' WWW f;; ; fp?! ' A—ma/n/ /å%% ,

ff?” i”” ””%/””på”? &
£& ffb '

L - & & J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort