Kort #34123

 V W
Katz, Mikael
(1914—1993). Redaktör. Son till köpman Herman
Katz och Rachel Thal.
LS

Information

Kortnr:
34123
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
Katz, Mikael
(1914—1993). Redaktör. Son till köpman Herman
Katz och Rachel Thal.
LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort